DANS arhitekti Don Boskov Center Maribor 2015 DANS arhitekti Don Boskov Center Maribor 2015 DANS arhitekti Don Boskov Center Maribor 2015 DANS arhitekti Don Boskov Center Maribor 2015 DANS arhitekti Don Boskov Center Maribor 2015 DANS arhitekti Don Boskov Center Maribor 2015 DANS arhitekti Don Boskov Center Maribor 2015 DANS arhitekti Don Boskov Center Maribor 2015 DANS arhitekti Don Boskov Center Maribor 2015 DANS arhitekti Don Boskov Center Maribor 2015 12__DSC06823 11__DSC06826Izrez DANS arhitekti Don Boskov Center Maribor 2015 DANS arhitekti Don Boskov Center Maribor 2015 DANS arhitekti Don Boskov Center Maribor 2015 DANS arhitekti Don Boskov Center Maribor 2015 DANS arhitekti Don Boskov Center Maribor 2015 DANS arhitekti Don Boskov Center Maribor 2015 DANS arhitekti Don Boskov Center Maribor 2015 DANS arhitekti Don Boskov Center Maribor 2015 DANS arhitekti Don Boskov Center Maribor 2015 DANS arhitekti Don Boskov Center Maribor 2015 DANS arhitekti Don Boskov Center Maribor 2015 DANS arhitekti Don Boskov Center Maribor 2015 DANS arhitekti Don Boskov Center Maribor 2015 DANS arhitekti Don Boskov Center Maribor 2015 DANS arhitekti Don Boskov Center Maribor 2015

Cerkev Sv. Janeza Boska v Mariboru

Cerkev sv. Janeza Boska je del novega župnijskega središča pod Pohorjem, v stanovanjskem predelu jugozahodnega dela Maribora. Cerkveni kompleks Salezijanske skupnosti je zasnovan kot jasna stavbna masa pravokotnega tlorisa s centralnim introvertiranim dvoriščem, nad katero sta dvignjena cerkvena ladja in zvonik. Ko vstopimo v ovalno dvorišče s staro lipo se preko arkadnega hodnika odpre pogled na vhod v cerkev. Z enim pogledom začutimo zunanji obod ladje, ki sega od tal in se dvigne nad streho enonadstropnega objekta kompleksa ter zaključi z vencem, ki interpretira krono. Enotna opečnata fasada je oplemenitena z ornamentom iz glaziranih opek, ki upodabljajo sedem križev na obodu ladje.

Notranjost cerkve zaznamuje intenzivno doživetje svetlobe. Iz ladje kot prostora kontemplacije je odprt en sam pogled – v nebo. V naši zasnovi smo s kombinacijo razpršene svetlobe v ladji ter žive luči okroglega svetlobnika uprizorili igro luči kot svetlobne kompozicije v času. Dodali smo nežno naravno luč v nišo za prezbiterijem in za zadnjim korom. S preprosto, pa hkrati kompleksno in precizno zasnovo vodenja svetlobe cerkvena ladja postane posoda luči, posoda transcendence, objemajoča posoda sten ladje je interpretirana s svetlobo. Ovalni obod ladje ima bočne horizontalne vdolbine, v katerih so kapela s tabernakljem, vhod v stranske prostore do zakristije, spovednice, stranski in zadnji kor ter prostor za spremljanje občestvene molitve. Te odprtine vzpodbudijo občutek mirne rotacije v prostoru, z osjo v okulusu stropa.

Lokacija: Engelsova ulica 66, Maribor

Naročnik: Salezijanski inšpektorat

Natečaj: 2007

Projekt: 2011

Izvedba: 2015

Fotografije: Miran Kambič

02_DonBosko_Prerez 01_DonBosko_SituacijaPritlicje DonBosko_CerkevOprema_Klopi DonBosko_CerkevOprema_Tabernakelj DonBosko_CerkevOprema_Table