prostorski prikaz 1 prostorski prikaz 2 prostorski prikaz 3 prostorski prikaz 4 prostorski prikaz 5

Srednja šola in telovadnica Slovenj Gradec

Dve stavbi, šola in športna dvorana sta povezani z mostovžem. Na urbanistični ravni je pomembna šolska os, ki se iz šolskega trga ob potoku vzpne na ježo – planoto Štibuh in do Koroške ulice. Na tesni lokaciji smo zasnovali kompaktno šolo s čim manjšo tlorisno površino. Tloris je pravokotnik z učilnicami na obodu in z osrednjim jedrom, ki se v nadstropjih nadaljuje z atrijem. Hodniki so v obliki dvojne črke H, v dveh iztekih sta stranski stopnišči.

Projektna skupina: Rok Bogataj, Miha Dešman, Eva Fišer Berlot, Vlatka Ljubanović, Katarina Pirkmajer Dešman, Teo Kajzer, Mija Mikuž, Sara Slivnik

Lokacija: Slovenj Gradec

Naročnik: Ministrstvo za šolstvo in šport

Natečaj: 2012

22_SolaSG_fasada_precna_telovadnica_sola 23_SolaSG_fasada_sola_sever 24_SolaSG_fasada_sola_jug 25_SolaSG_fasada_sola_vzhod 26_SolaSG_fasada_telovadnica_glavna 01_SolaSG_shema1 02_SolaSG_shema2 03_SolaSG_shema3 05_SolaSG_KONCEPTI TELOVADNICA KONČNI 06_SolaSG_TELOVADNICA KONCEPT KONČNI 07_SolaSG_AMBIENTALNA SHEMA 08_SolaSG_POŽARNA SHEMA KONCNA 09_SolaSG_PROGRAMSKA SHEMA KONČNA 10_SolaSG_Situacija1 11_SolaSG_Situacija2 12_SolaSG_Klet 13_SolaSG_pritlicje 14_SolaSG_N1 15_SolaSG_N2 16_SolaSG_N3 17_SolaSG_TelovadnicaP 18_SolaSG_TelovadnicaN 19_SolaSG_Prerez1 20_SolaSG_Prerez2 21_SolaSG_Prerez3