GradBokalciFOTOMONTAZA IMG_4608 IMG_4614Korigirana

Območje Grad Bokalce

Projekt kompleksa Grad Bokalce je reprezentativen urbani projekt, v katerem je združeno bivanje (stanovanje), učenje, delo, zabava, politika in kultura. Kot se spodobi za lokacijo so cilji projekta zelo visoki, tako v smislu programa, kot v smislu podobe in urbanistične ter arhitekturne kvalitete. Zasnujemo urejen kompleks, ki ima svojo specifično identiteto, hkrati pa je vpet v širšo strukturo mesta. Območje gradu Bokalce je zelo scensko izpostavljeno in hkrati potopljeno v zeleno krajino. Kompleks gradu zaključimo z nadomestnim zahodnim traktom in novim objektom. Nova celota tvori urejeno, stereometrično, klasično zasnovo, ki upošteva osi, razgled in dominantno vlogo gradu. Od središča proti robu prehaja princip zazidave proti bolj organskim vzorcem in materialom in postaja meja med arhitekturo in naravo vse bolj zabrisana.

Projektna skupina: Rok Bogataj, Miha Dešman, Eva Fišer Berlot, Vlatka Ljubanović, Katarina Pirkmajer Dešman, Staša Filipi

Lokacija: Bokalce, Ljubljana

Naročnik: Zasebni

Natečaj za urbanistično zasnovo

Deljeno prvo mesto

01_Bokalci_Shema1 02_Bokalci_Shema2 03_Bokalci_Shema3 04_Bokalci_Shema4 05_Bokalci_Shema5 06_Bokalci_Shema6 07_Bokalci_Shema7 08_Bokalci_Situacija1 08_Bokalci_Situacija2 09_Bokalci_VarovanaStanovanja1 10_Bokalci_VarovanaStanovanja2 11_Bokalci_Hise1 12_Bokalci_Hise2 13_Bokalci_Hise3 14_Bokalci_Hise4 15_Bokalci_Hise5 16_Bokalci_Grad1 17_Bokalci_Grad2