pogled tri hise MontazasCeste OdReke PogledTrg05_BohinjskaBistrica_Prerezi 06_BohinjskaBistrica_Fasade

Stanovanjski kompleks Bohinjska Bistrica

Zasnova objekta ustvarja novo centralnost v medprostoru med starima vaškima jedroma in Bistrico. Kompleks deluje kot portal med naravo in urbanim, med »zunaj« in »znotraj«, med Spodnjo in Zgornjo vasjo. Predvideni so trije prostostoječi objekti, od katerih sta dva povezana med sabo s garažno kletjo. Dvokapnice so interpretirane na sodoben, sproščen način, z zamaknjenimi slemeni in posledično nagnjenimi kapnimi linijami na cestni strani. Napušči so minimalni, in s tem so volumni objektov leseni mnogokotniki, ki lebdijo nad zastekljenim pritličjem. V kubuse so vrezane nadkrite, s treh strani zaprte lože.

 

Projektna skupina: Rok Bogataj, Miha Dešman, Eva Fišer Berlot, Vlatka Ljubanović, Katarina Pirkmajer Dešman, Samo Radinja, Veronika Ule

Krajinska arhitektura: Mojca Balant

Lokacija: Bohinjska Bistrica

Naročnik: Občina Bohinj

Natečaj: 2008

Druga nagrada

01_BohinjskaBistrica_Situacija 2000_sirsa 1 01_BohinjskaBistrica_SituacijaSstrehami 02_BohinjskaBistrica_Klet 03_BohinjskaBistrica_Pritlicje 04_BohinjskaBistrica_Nadstropji