01gen-034 02gen-05 03_S3D7024_ copy dans-vrhovec, centerig, ig dans-vrhovec, centerig, ig 07DSC01755 09det-14 11DSC01784 13IMG36437 16_S3D6813_

Center Ig

Novi Center Ig z zdravstveno postajo, lekarno, knjižnico in lokali ustvarja živahno in pestro središče kraja, kjer je na enem mestu mogoče urediti večino vsakodnevnih opravkov in se srečevati s sokrajani. Zasnova izhaja iz morfologije kraja. Pomembno pri tem je varovanje in dopolnjevanje značilne pozidave vaškega jedra ter ohranjanje dobrega razmerja med gostoto pozidave in javnim prostorom. Dve različno visoki hiši, povezani z mostom, nadaljujeta ulični niz in oblikujeta majhen vstopni trg z lipo. Pasaža med hišama vodi v zaledje, kjer je predviden zeleni trg in nadaljevanje pešpoti proti občini in cerkvi.

Na stranski fasadi potegnjena streha kot ovoj poveže obe hiši in zaščiti njuno odprto in urbano sredico. Uporabljeni materiali in detajli (les pri sredici, strešni ovoj iz pločevine s posipom) umeščajo stavbo v kontekst kraja in regije, obenem pa ustvarjajo sodoben arhitekturni nagovor.

V sodelovanju z: Vanja Gregorc in Aleš Vrhovec (gregorcvrhovec)

Sodelavka: Sandra Banfi

Lokacija: Banija 4, Ig

Naročnik: Občina Ig

Natečaj: 2003

Projekt: 2005

Izvedba: 2008

Fotografije: Miran Kambič, Peter Rauch, Damjan Švarc, arhiv

01situacija_objava Ig_TlorisiDrugic500 Model (1) Ig_TlorisiDrugic500 Model (1)06det-17dans-vrhovec, centerig, ig10_S3D6983_12Copy of DSC0174614_S3D7073-2svetla15DSC_0178