desman , zuim kamnik 10 2007 desman , zuim kamnik 10 2007 desman , zuim kamnik 10 2007 desman , zuim kamnik 10 2007 desman , zuim kamnik 10 2007 desman , zuim kamnik 10 2007 desman , zuim kamnik 10 2007 desman , zuim kamnik 10 2007 desman , zuim kamnik 10 2007 desman , zuim kamnik 10 2007DESMAN , ZUIM KAMNIK desman , zuim kamnik 10 2007 DESMAN , ZUIM KAMNIK DSC01820K ZUIM Dvorisce ZUIM Panorama

Center za izobraževanje in rehabilitacijo CIRIUS

V začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja je arhitekt Jože Usenik zasnoval kompleks ZUIM v duhu modernistične odprte zasnove. V začetku devetdesetih smo pričeli s prenovo in dozidavo, ki se je zaključila 2008. Prvotno zasnovo smo ohranili, postopoma prenovili in dopolnili z nadzidavami, dozidavami ter novimi trakti.

V tretji fazi smo podaljšali osrednjo avlo in dodali dve telovadnici, bazen ter terapevtski trakt, prenovili in povečali enega od dveh šolskih traktov, podrli jedilnico s kuhinjo ter ju nadomestili z novogradnjo, v kateri so še internetna kavarna, prostori zdravstva in pa knjižnica. Pri kompleksu gre za pravo malo mesto z hodniki in avlami kot ulicami in trgi, povezanimi z zunanjimi ambienti. Navzven se kompleks izraža s tektonsko oblikovanimi trakti, ki se urejeno nizajo ob prosojnem steklenem povezovalnem traktu. Na rustikalne temnejše podstavke so naloženi mirni veliki beli volumni s pasovnimi okni in svetlimi žaluzijami. Prostori med trakti so urejeni kot zunanji bivalni prostori – atriji. Trakti imajo navzven različne načine nagovora, pač glede na njihovo vsebino. Bazenska dvorana se z daljšo stranico odpira proti jugu – proti polvkopani leseni terasi, ki omogoča zunanje sončenje. Velika telovadnica ima velika okna proti severu, mala telovadnic pa se spet odpira proti južnemu soncu. Povezovalni trakt se zaključi s stopniščem ter velikim dvigalom z zastekljeno panoramsko zunanjo steno, ki kot potujoča soba ali javno prevozno sredstvo povezuje vse etaže in programe. Novi trakt jedilnice s kuhinjo se odpira proti razgledu na historično silhueto Kamnika in Kamniških Alp. Notranja arhitektura je vesela ter barvita in omogoča otrokom z gibalno oviranostjo čim več svobode pri bivanju, delu in zabavi.

V sodelovanju z: Vesna in Matej Vozlič (Atelje Vozlič)

Sodelavci: Eva Fišer Berlot, Matej Hoefler, Marjeta Fendre, Klemen Vodnik, Tadej Žaucer

Lokacija: Novi trg 43a, Kamnik

Naročnik: Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za zdravstvo

Natečaj: 1988

Projekt: 1988, 2005

Izvedba: 1990, 2008

Fotografije: Miran Kambič, Matej Vozlič

Nagrada: Priznanje Piranesi 1990

ZUIMFloorPlanLegenddesman , zuim kamnik 10 2007desman , zuim kamnik 10 2007desman , zuim kamnik 10 2007desman , zuim kamnik 10 2007DESMAN , ZUIM KAMNIKDESMAN , ZUIM KAMNIKDESMAN , ZUIM KAMNIK_KMB9263ZUIM Balkoni