telovadnica_RENDER4 telovadnica_RENDER3 telovadnica_RENDER2 telovadnica_RENDER5 telovadnica_RENDER1vižmarje_Stran_10vižmarje_Stran_09

Telovadnica Vižmarje Brod

Nova športna dvorana oblikuje vhodno partijo dostopa do obstoječe šole in bolje definira šolski trg. Dvorana stoji ločeno od kompleksa šole, vmes je vstopna ploščad, ki je tudi povezava s športnimi igrišči. Med vstopno ploščadjo in dvorano je zunanji avditorij – učilnica na prostem. Dvorana z arhetipsko obliko in postavitvijo prevzame vlogo “templja”, ki obvladuje kompleks. Merilo je uravnoteženo s poglobitvijo dvorane. Nad terenom je dvorana v celoti zgrajena iz lesa. Les je uporabljen v strogem modularnem redu, ki je razviden v izrazu zunanjosti in notranjosti. Atmosfero ustvarjajo ponavljajoči se tesarski elementi in stiki, uporabimo estetiko velikih lesenih konstrukcij kmetijskih objektov, kot sta skedenj in kozolec.

Projektna skupina: Rok Bogataj, Miha Dešman, Eva Fišer Berlot, Vlatka Ljubanović, Katarina Pirkmajer Dešman, Staša Gašič, Domen Gjergek, Urška Gregorič

Lokacija: Ljubljana

Naročnik: Mestna občina Ljubljana

Natečaj: 2017

vižmarje_Stran_02 vižmarje_Stran_05 vižmarje_Stran_07 vižmarje_Stran_06 vižmarje_Stran_08 vižmarje_Stran_03 vižmarje_Stran_01 vižmarje_Stran_04