2 bez teren CENTER ZNANOSTI_53017_VIZUALIZACIJA A1 1 psd notr 1 psd notrvse iz plakatov na a3format_Stran_06vse iz plakatov na a3format_Stran_07 vse iz plakatov na a3format_Stran_08

Center znanosti

Center znanosti je zasnovan kot odprta, transparentna stavba. Izkoristimo višinske lastnosti na parceli in izoblikujemo dve pritličji na dveh nivojh, na park in na Barjansko cesto. Spodnje pritličje je podstavek – platforma, ki se specifično odziva na obodne situacije. Podstavek stavbe zraste neposredno iz parka, na strehi oblikujemo vhodno ploščad z Barjanske ceste, ki se razvije v globino kot pasaža in poveže Barjansko cesto z Riharjevo ulico. Masivni podstavek je platforma za lahko, montažno, odprto, univerzalno strukturo stavbe zgoraj. Celotno pritličje Centra znanosti je odprt prostor, odprt navzven in odprt navznoter za najrazličnejše vsebine. Prostor povabi, je poln dogajanja, informacij, ljudi, različnosti. Zgornji nadstropji previsevata nad zasteklitvijo pritličja. Lesena struktura prvega in drugega nadstropja se razvije po vertikali in horizontali. Izbor nosilne konstrukcije omogoča univerzalno prilagodljivost prostorov tako po horizontalni kot vertikalni smeri, znotraj strukture lahko poljubno odvzemamo ali dodajamo prostore.

Projektna skupina: Miha Dešman, Eva Fišer Berlot, Vlatka Ljubanović, Katarina Pirkmajer Dešman, Maja Cvelbar, Ilina Cvetkova, Lucija Draginić, Žiga Erjavec, Marko Horvat

Lokacija: Ljubljana

Naročnik: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Natečaj: 2018

vse iz plakatov na a3format_Stran_01 Situacija _500 vse iz plakatov na a3format_Stran_02 vse iz plakatov na a3format_Stran_03vse iz plakatov na a3format_Stran_00