central perspectiv plakat o v1 v2_popravek v3_popravek v4_popravek v5

Center Barje

Črna vas je zasnovana kot obcestno naselje, levo in desno od ceste je bil jarek, za njim hiše. Čim bolj ob cesti, na začetku ozke in dolge parcele je praviloma stala hiša, zadaj je bil hlev in morebitno gospodarsko poslopje, posest se je nadaljevala z njivami in travniki in bila na obeh straneh zamejena z jarki. Vodilo zasnove je srečanje s specifično krajino Barja, ki jo določajo voda, šota, zemlja, rastline in les. Mehka, tresoča se tla, odtenki rjave in rumene, kot je Barje upodobil Tone Lapajne. Zasnova vzpostavlja pretočnost prostora v smeri vzhod – zahod, od Ižanke do Iščice. Obstoječa šola je »glava« kompozicije. Novi objekt – modularna zasnova odprtega prostora – oblikuje zaščiten kvadratni trg, namenjen različnim prireditvam. Ko vstopiš na trg, je na eni strani kolonada s tržnico, na drugi, osončeni, pa kolonada s kavarno in servisnimi prostori. S trga se prostor in pogledi prelijejo preko portika in stebrišča proti krajinsko urejenemu vzhodnemu delu območja, kjer urbana ureditev postopoma prehaja v krajino. Modularna zasnova je odprta za prilagoditve in dopolnitve.

Projektna skupina: Maja Cvelbar, Ilina Cvetkova, Miha Dešman, Lucija Draginić, Žiga Erjavec, Eva Fišer Berlot, Gaja Golob, Marko Horvat, Vlatka Ljubanović, Katarina Pirkmajer Dešman

Lokacija: Ljubljana

Naročnik: Mestna občina Ljubljana

Natečaj: 2019, priznanje

Center_Barje_10595_Situacija 9 7

8a 6

 

5

 

3 2 nova

11