Večstanovanjski objekt Erjavčeva

Ravnikarjeva zasnova Trga revolucije kot “sosledja raznolikih ambientov, ki so med seboj povezani, pri čemer je v območju obravnavanega kompleksa odpravljen pojem ulice,” omogoči, da so ambienti prehodni v večih smereh. Južni rob Erjavčeve kot zelena poteza zbere in zaključuje ožje območje Trga republike, tu se značaj mesta spremeni v zrahljano robno karejsko zazidavo nad rimsko mrežo insul. Erjavčeva cesta torej povezuje dva tipa zazidave. V smeri sever-jug poteka zelena os ob pešpoti, paralelni Slovenski, ki vodi od Figovca in Argentinskega parka skozi Nebotičnikovo pasažo, skozi Park herojev, pasažo Maximarket in naprej ob parku med Erjavčevo in Gregorčičevo, mimo Ferantovega vrta in skozi Foersterjev vrt proti Mirju. V viziji prihodnosti si lahko Erjavčevo predstavljamo kot državno alejo, po vzoru Vegove, v smeri sever jug bi bilo smiselno dodati še en prehod s parkovno ureditvijo in prezentacijo arheologije skozi dvorišče Predsedniške palače.

Natečajno območe stoji ob razširitvi pešpoti na križišču z Erjavčevo cesto. Nova stavba upošteva višinsko merilo kareja ter umirjeno dopolnjuje odprto pozidavo, ritmizira južno stran Erjavčeve ulice in osmišlja vlogo parka in osi sever – jug. Gre za nadaljevanje urejanja tega dela mestnega središča, kot palimpsesta geneze mesta, od Emone do sodobnosti. Mestna stanovanjska palača združuje prostorski program samostojne večstanovanjske vile s prednostmi centralne mestne lokacije in bivanja v zelenju/parku. Oblikovanje fasad je umirjeno, s klasično eleganco proporcev, z velikimi ložami na park, ki povečajo prostornost stanovanj.

Projektna skupina: Miha Dešman, Eva Fišer Berlot, Vlatka Ljubanović, Katarina Pirkmajer Dešman, Maja Cvelbar, Žiga Erjavec

Lokacija: Ljubljana

Naročnik: Mestna občina Ljubljana

Natečaj: 2019, druga nagrada