Stanovanjska pozidava Mlac

Zasnova izhaja iz obstoječe terasaste oblike brežine, ki govori o nekdanji kultivaciji in rabi, in jo spremeni v pozidano krajino. Historična terasasta oblika, ki je tipična za mediteransko okolje, je radikalno preobražena v arhitekturo. Topografska situacija je tako bistven element projekta. Zarezi, ki ju v teren vrežeta potoka, predstavljata naravno mejo intervencije. Drugo izhodišče je naselje Ozeljan z linijami hiš in središčem graščino, cerkvijo in baročnim parkom, na katerega se obrača nova zasnova. Z novo zazidavo se vzpostavi vis-a-vis med starim in novim. Tudi arhitektura celote je hkrati urejena in raznolika, tako da s fraktalno pestrostjo zgradi skladno podobo celote. Vzorec zasebnih vrtov v sklopu teras se povezuje v celoto, ki jo sestavljajo posamezni piksli zelenih streh in teras, senc pod napušči – steklenih okenskih površin – in s kamnom obloženih škarp, vmes pa so pike krošenj dreves. Urbani vzorec je tako prepoznaven po svoji morfološki enotnosti kot vinograd ali pa sadovnjak.

Projektna skupina: Rok Bogataj, Miha Dešman, Eva Fišer Berlot, Vlatka Ljubanović, Katarina Pirkmajer Dešman, Tadeja Božičnik, Samo Radinja, Veronika Ule

Lokacija: Mlac,Ozeljan

Naročnik: zasebni

Natečaj: 2007

Druga nagrada