Center starejših Trnovo

Urbanistična zasnova podpira in gradi javno reprezentativno mestno potezo. Zato smo izbrali logično robno obulično zazidavo parcele. Z urbanim tipom pozidave novi objekt zaslanja neurejeno in heterogeno zaledje z mešano tipologijo. Ob cesti je objekt oskrbovanih stanovanj, v zaledju, obrnjen proti parku, pa je postavljen objekt doma. Skupaj tvorita trg, ki se odpira proti parku in proti Riharjevi cesti. Dom starejših ima razširjeno pritličje, na katerega je postavljena kompaktna, horizontalno zalomljena stavbna masa bivalnih traktov z dvema vertikalnima jedroma. Fasade so preproste in ritmično členjene. Sobe so orientirane na vzhod in na zahod. Pogledi so lepi na vse strani: proti parku, proti jugu na Krim, zlasti pa na vzhodni strani proti mestnemu središču z Gradom. Velika okna skrbijo za dobro osvetljenost. Zunanji prostor je oblikovan glede na vsebine posameznih traktov. Z zasnovo, ki se odpira proti parku in s parkovno ureditvijo celotne parcele je kljub urbani in gosto pozidani lokaciji ustvarjen vtis bivanja v zelenem okolju.

 

Projektna skupina: Rok Bogataj, Miha Dešman, Eva Fišer Berlot, Vlatka Ljubanović, Katarina Pirkmajer Dešman, Nevenka Grubješić, Ivana Ljubanović, Vladimir Ristić, Nina Savnik, Ivan Varischetti

Lokacija:: Devinska 1, Ljubljana

Naročnik: zasebni

Natečaj: 2007

Druga nagrada