Študentski center v Radovljici

Lokacija ob nekdanjem obzidju, mestnih vratih in mestnem jarku, na mestu nekdanjega obrambnega stolpa, kar sama ponuja možnost, da jo obravnavamo kot reminiscenco na zgodovinsko situacijo. Nova stavba zato kljub odprtosti predstavlja stolp, ki ščiti in poudarja vhod v historično mestno središče. S svojo kulturno in mladostno vsebino dopolnjuje pozitivno podobo živega mestnega jedra.  Stavba izkorišča danosti v prostoru in se jim prilagaja. V trikotniku med škarpo zgornje ceste in spuščajočo se Kolodvorsko je urejen majhen kaskaden trg, ki služi kot predprostor spodnjega vhoda. Vhod v pritličje je iz ulice, ki vodi na Mestni trg. Ob vhodu je izložba, ki dejavnost centra vključuje v urbani prostor. Proti trgu na izteku Gorenjske ceste v nadstropju gleda velika okenska alkova. Stavba pomeni zgostitev prostorske in ambientalne kvalitete na ključni poziciji vhoda v staro jedro. Težnost hiše je poudarjena z materialom fasade, merilo je relativizirano z velikostjo odprtin. Nova stavba na abstrakten način ponavlja in interpretira nekatere elemente iz repertoarja trških hiš, kot so nadstropni pomol oziroma erker, struktura pritličja z vhodom ter izložbo, previsno nadstropje itd. Skulpturalna oblika in čiste linije ne konkurirajo obstoječim, bogato ornamentiranim stavbam, pač pa se objekt s svojim minimalističnim nagovorom v urbano okolje umešča po principu kontrasta.

Projektna skupina: Rok Bogataj, Miha Dešman, Eva Fišer Berlot, Vlatka Ljubanović, Katarina Pirkmajer Dešman, Luka Mladenovič

Lokacija: Grosuplje

Natečaj: 2005

Naročnik: Občina Radovljica/Municipality of Radovljica

Vabljeni natečaj 2005, pri katerem nas razpisovalec in komisija sploh nista obvestila o izidu, niti nismo dobili zaključnega poročila.