Knjižnica Grosuplje

Z novo knjižnico želimo ustvariti duhovno in intelektualno središče kraja. Izhodišče za to je obstoječa hiša z dragocenim interierjem »kmečke«, sedaj poročne sobe. Želimo nadaljevati duh ponosne »trške« arhitekture, ki je utelešen v tem interieru. Torej gre za simbolično kulturno dejanje, dar, ki ga občina zgradi svojemu kraju, oziroma ljudem.V urbanem prostoru Adamičeve je ohranjena vodilna vloga Koščakove hiše. Os, ki jo določa vhod, se nadaljuje skozi hišo in preko pasaže tudi v nov objekt, kjer je definirana z galerijskim stopniščem in nadsvetlobo. Nov objekt v pritličju v horizontalnih gabaritih ponovi obstoječega, v nadstropju pa s previsi prekorači njegovo gradbeno linijo. Nov objekt obstoječemu ne konkurira ne v materialih ne v obliki. Njegova zaledna lega mu tega niti ne omogoča. Kljub temu pa ne igra podrejene vloge v urbanem prostoru. Ustvarja nov tip mestne palače, ko sta interier in eksterier povezana in se urbani prostor neprekinjeno nadaljuje v hišo. Arhitektura novega objekta je sodobna, a prilagojena merilu in regionalnemu izročilu.

Projektna skupina: Rok Bogataj, Miha Dešman, Eva Fišer Berlot, Vlatka Ljubanović, Katarina Pirkmajer Dešman, Vladimir Ristić

Lokacija: Grosuplje

Natečaj: 2007

Naročnik: Občina Grosuplje/Municipality of Grosuplje

Druga nagrada