Adaptacija in nadzidava Občine v Grosupljem

Potrebne nove pisarniške prostore sta arhitekta zagotovila na podstrešju s preprostim, a domiselnim konstrukcijskim posegom. S tem, ko sta dvignila fasado za eno etažo, sta nekdaj ne izraziti stavbi dodala ustrezen zaključek. Vhod sta prestavila na glavno ulično fasado, na njega pa vezala novo stopnišče, s čimer sta logično in funkcionalno predelala notranji ustroj zgradbe. Ohranjena je koridorska zasnova tlorisa, hodniki pa so dobili z novimi sejnimi sobami ob stranskih fasadah logičen zaključek in potrebno osvetlitev.

Projektna skupina: Katarina Pirkmajer Dešman, Miha Dešman

Lokacija: Taborska cesta 2, Grosuplje

Naročnik: Občina Grosuplje/Municipality of Grosuplje

Projekt: 1991

Izvedba: 1993

Fotografije: Bogdan Zupan