Medgeneracijsko središče Bled

Členjenost volumnov treh objektov – objekta z javnim programom in dveh objektov oskrbovanih stanovanj – jasno strukturira zunanje površine in vhode v oba programska sklopa ter zagotovi funkcionalno zaključenost in kontrolirano povezanost med njima. Objekti tvorijo dva čitljiva zunanja prostora. Prvi, ki je bolj urban, povezuje javni objekt in območje oskrbovanih stanovanj z vstopnim trgom. Drugi, intimnejši razvije zunanji skupni prostor, nadkrit trg, ki povezuje vhoda ter se nadaljuje v vrt in park za stanovalce. Urbanistična zasnova sledi principu javno – zasebno in pudarja značaj vrtnega mesta in letoviškega kraja.

Projektna skupina: Rok Bogataj, Miha Dešman, Eva Fišer Berlot, Vlatka Ljubanović, Katarina Pirkmajer Dešman

Lokacija: Bled

Naročnik: Javno-zasebni

Natečaj: 2017