Športna dvorana Bovec

Nova športna dvorana je umeščena med cerkev Sv. Urha ter kompleks bivših kasarn Žaršče v Bovcu. Projekt nadaljuje topografsko kontinuiteto Placa od Trga Golobarskih žrtev preko Klanca do cerkve, pokopališča in športnih površin na vrhu kraja. Vkopana dvorana izpostavlja cerkev sv. Urha kot prostorsko dominanto. Odnos do terena je dvojen: stavba hkrati sledi terenu in ga tudi gradi. Navezava na monumentalno merilo visokih hribov, ki obdajajo Bovec, je vzpostavljena z dolgo mirno linijo stavbe, ki se v pritličju odpira proti šoli. Povezava s šolo do dvorane je v kletni etaži pod cesto, glavni vhod je v pritličju, streha pa postane zunanje športno igrišče. Tako je masa dvorane podrejena odnosom v prostoru in obstoječim prostorskim dominantam. Umestitev je po obodu natančno prilagojena terenu, tektonsko členjenost oblikuje volumen iz večjih mas z leseno ter manjših z vidno betonsko fasado. Proti cerkvi je oblikovan niz stopničasto padajočih volumnov, ki za seboj skrivajo velik volumen športne dvorane. Vzhodno in zahodno od velikega volumna sta zarezi / soteski s stopnicami potekajočimi po obstoječi topografiji od vhodne ploščadi na športne terene. Pritličje je v celoti zastekljeno. Tako je omogočen pogled v dvorano z zunanjih površin in doseženo lebdenje volumna nad zasteklitvijo.

Projektna skupina: Miha Dešman, Eva Fišer Berlot, Vlatka Ljubanović, Katarina Pirkmajer Dešman, Maja Cvelbar, Lucija Draginić, Žiga Erjavec, Gregor Gašperšič, Matija Goljar

Lokacija: Bovec

Naročnik: Občina Bovec

Natečaj: 2019, tretja nagrada