Bazenski kompleks v okviru športno rekreacijskega parka v Češči vasi

Bazenski komleks bo stal v poetični naravni krajini, ki se postopoma preoblikuje v parkovno krajino s športnimi, rekreacijskimi in turističnimi vsebinami. Navezava na specifično monumentalnost velodroma je vzpostavljena z dolgo mirno linijo strehe bazena. Stavba z asimatrično dvokapno streho sledi topografiji, tako je masa dvorane podrejena odnosom v prostoru in obstoječi prostorski dominanti – velodromu. Bazenska stavba je oblikovana kot velika streha, pod katero prostor steče skozi objekt. Streha je svobodna interpretacija Jugovčeve arhitekture. Bazenska ploščad je spuščena/vkopana tako, da je ploščad zunanjih bazenov tudi na raščenem terenu. Zunanja ureditev se razvije na dveh nivojih, prav tako organizacija vsebin v objektu, oba nivoja sta v objektu in zunaj med seboj povezana. Notranji prostor objekta se pod lebdečo streho preko zasteklitev odpira v okolico.

Projektna skupina: Miha Dešman, Eva Fišer Berlot, Vlatka Ljubanović, Katarina Pirkmajer Dešman, Maja Cvelbar, Lucija Draginić, Žiga Erjavec, Gregor Gašperšič, Matija Goljar

Lokacija: Novo mesto

Naročnik: Mestna občina Novo mesto

Natečaj: 2020, enakovredno priznanje