Prenova dveh vrstnih hiš stanovanjske zadruga »Progres – Mirje«

Vrstne hiše Marka Šlajmerja in kolegov iz leta 1957 navdušijo z inovativnim prostorskim konceptom. Pri prenovi dveh vrstnih hiš smo na novo definirali vertikalno členitev obeh enot, na večje družinsko stanovanje in manjše stanovanje za eno osebo. V omejenem polju natančno definiranih obstoječih prostorov iščemo, kako prostore odpreti z vodenjem svetlobe in odpiranjem pogledov preko stopnišča, nivojsko in med etažami. Osrednje stopnišče poveže vse prostore v hiši. Vzpostavimo dodatno odprtino v stropni plošči med dnevno sobo in knjižnico in oba nivoja povežemo z velikim oknom na zahod. Ta omogoči prehod svetlobe, zvoka, pogleda in ustvari okensko nišo za posedanje. Ko spustimo del dnevnih prostorov na koto terena, nastane presenetljiv volumen jedilnice sicer nizkih prostorov obstoječe strukture. Vrstne hiše so zavarovane kot arhitekturna dediščina. Pri prenovi upoštevamo enotnost fasad vseh hiš v naselju, obrnjenih na ulico in vrt.

Lokacija: Ljubljana

Leto izgradnje vrstnih hiš: 1957

Zasnova vrstnih hiš: skupina arhitektov (Marko Šlajmer s sodelavci: Bogdan Fink, Miloš Lapajne, Jurij Jenšterle in Marjan Lešnik)

Projekt: 2019

Izvedba: 2022

Fotografije: Miran Kambič

Nagrada: Zlati svinčnik 2023 za odlično izvedbo za Prenovo dveh vrstnih hiš

Nagrada: BIGSEE Architecture Awards 2023 v kategoriji stanovanjske stavbe za Prenovo dveh vrstnih hiš stanovanjske zadruge »Progres – Mirje« Ljubljana