Obvezni crop Pogled z juga crop Vhodna ploscad cropInterier12_SolaCerklje_FasadniPas11_SolaCerklje_Fasadi210_SolaCerklje_Fasadi108_SolaCerklje_Prereza109_SolaCerklje_Prereza2

Šola Cerklje ob Krki

Natečajna rešitev ohrani objekt stare šole, kot kvaliteten del tkiva kraja in kot prepoznavno podobo šole iz začetka 20. stoletja, s klasično tipologijo razredov in šole ter tradicionalnim pedagoškim konceptom. Novi objekt se razvije kot preplet programov in se s členjenostjo odziva na merilo kraja. Koncept sodobnega pedagoškega procesa zamenja frontalni pouk v pouk v skupinah, v timsko delo in individualno delo, v povezovanje med predmeti in med različnimi starostnimi skupinami. Poti učencev in so jasno določene. Vsaka starostna skupina učencev ima svoj ločen vhod in pot do svojih prostorov, ki so funkcionalne celote. Tipološka inovacija zasnove je osrednja lega telovadnice z zenitalno osvetlitvijo, ki z “okni” posredno osvetljuje hodnike in jim da atraktivnost. Telovadnica tako postane osrednji prostor šole, z odlično dostopnostjo tako iz avle, kot iz posebnega vhoda za zunanje obiskovalce iz vzhodne strani. Zasnova v natečajni rešitvi omogoča zadostno dolžino fasade za optimalno naravno osvetlitev prostorov šole pri najmanjšem možnem fasadnem ovoju. Kompaktna zasnova pomeni znatno manjšo površino fasadnega ovoja in tudi pri večji tlorisni površini zmanjšuje stroške gradnje.

Projektna skupina: Rok Bogataj, Miha Dešman, Eva Fišer Berlot, Vlatka Ljubanović, Katarina Pirkmajer Dešman, Tomaž Budkovič

Lokacija: Cerklje ob Krki

Naročnik: Občina Brežice

Natečaj: 2014

01_SolaCerklje_Shema1 03_SolaCerklje_Shema3 02_SolaCerklje_Shema2 05_SolaCerklje_Situacija2 06_SolaCerklje_Pritlicje1  07_SolaCerklje_Nadstropje