render severni vhod 01 render telovadnica 00 render garderobe 01 render jug0101_VrtecKaselj_Shema102_VrtecKaselj_Shema2

Vrtec Kašelj

Dana lokacija omogoča optimalno organizacijo  tlorisa: sever (hrup, promet, prihod, servisni prostori), jug (osončenost, zunanje zelene površine, terase, igralnice). Uporabimo natančno južno orientacijo, ki je skupaj z nadstreškom optimalna v smislu izrabe sončne energije. Pri zimskem soncu so igralnice osončene, v  poletnem času pa so steklene površine zaščitene pred neposrednim vplivom sončnih žarkov. Severna svetloba je preko oken in svetlobnikov uporabljena za osvetljevanje globokih prostorov. Kompaktna zasnova zmanjša fasadni ovoj, navznoter pa so komunikacije kratke s centralnim notranjim skupnim prostorom, ki povezuje Igralnice in vse pomožne prostore. V osrednjem prostoru je poudarjena pestrost in razgibanost, to je prostor prihoda v vrtec, druženja in igre.

Vse igralnice so med seboj enakovredne, vse imajo isto orientacijo in enako notranjo organizacijo. Celotna južna stranica igralnic je odprta proti zunanjemu prostoru na leseno teraso pod nadstreškom. Pred izhodom na igrišče se otroci obujejo v garderobah ob igralnicah in gredo neposredno na igrišče.

Projektna skupina: Rok Bogataj, Miha Dešman, Eva Fišer Berlot, Vlatka Ljubanović, Katarina Pirkmajer Dešman, Tina Javornik

Lokacija: Kašelj, Ljubljana

Naročnik: Mestna občina Ljubljana

Natečaj: 2013

04_VrtecKaselj_Situacija206_VrtecKaselj_Pritlicje 07_VrtecKaselj_Prerez 08_VrtecKaselj_Fasade  05_VrtecKaselj_Klet  03_VrtecKaselj_Situacija1