04 promenada 08 trgovina 16 zracni pogled01 pogled na lipov trg

Občinsko središče Vodice

Neizoblikovanost in nizka kakovost obstoječih hiš je enkratna priložnost za kakovostno arhitekturno, urbanistično in krajinsko zasnovo novih stavb in prostorov. Oblikujemo zeleni paspartu, v katerega so postavljeni posamezni objekti, ki so sami na sebi večinoma ortogonalni, kompaktni, postavitev v prostor pa sledi organskemu redu. Vsak element se postavi v odnos do nove celote središča Vodic in preko te celote do širšega konteksta kraja, njegovega roba in odprte krajine. Kompozicija štirih objektov ustvarja središče s tesnimi ulicami, reprezentančnim nagovorom na trge in z metaforo agore v odnosu do cerkve. Vzpostavi se sosledje različnih prelivajočih se urbanih prostorov.

Projektna skupina: Rok Bogataj, Miha Dešman, Eva Fišer Berlot, Vlatka Ljubanović, Katarina Pirkmajer Dešman, Tina Javornik

Lokacija: Vodice

Natečaj: 2013

Naročnik: Občina Vodice

02_Vodice_Situacija01_Vodice_Situacije-sheme