dans arhitekti bivalne enote ljubljana DANS arhitekti bivalne enote ljubljana 2012 DANS arhitekti bivalne enote ljubljana 2012 dans arhitekti bivalne enote ljubljana  dans arhitekti bivalne enote ljubljana  DANS arhitekti bivalne enote ljubljana 2012  DANS arhitekti bivalne enote ljubljana 2012  dans arhitekti bivalne enote ljubljana  DANS arhitekti bivalne enote ljubljana 2012 dans arhitekti bivalne enote ljubljana  DANS arhitekti bivalne enote ljubljana 2012  dans arhitekti bivalne enote ljubljana dans arhitekti bivalne enote ljubljanadans arhitekti bivalne enote ljubljana

Bivalne enote na Pipanovi

Pipanova 28 je namensko grajen objekt za stanovanja z minimalnim prostorskim standardom. 22 enot je namenjenih začasni rešitvi stanovanjskega problema. Lokacija v Šentvidu med Pipanovo ulico in območjem železniških tirov je kljub bližini avtoceste in železniške proge mirna in odmaknjena. Zadrego z majhno in ozko parcelo in višinskimi omejitvami rešimo z umestitvijo objekta v poglobljen »kokpit«.  Dvorišče s parkirišči v naklonu se zaključi z vhodom v objekt, označenim s previsom, ki sloni na dveh stebrih.

V predmestno okolje se vključuje s preprosto členjeno stavbno maso in natančno umerjenim nagovorom volumnov ter fasadnih obdelav.

Takoj je jasno, da gre za majhen stanovanjski blok, ni pa razvidno število enot in tip stanovanj, saj ga obdaja poenotena opna. Na delno vkopano bazo kleti je postavljena kompaktna stavbna masa dveh etaž. Na ta način je teren „potegnjen“ pod objekt. Zunanjo opno pred ozkimi balkoni tvori kovana jeklena mreža. Kovana mreža da objektu žlahtnost, opazovalcu zakriva gostoto in približa merilo stanovanjskega bloka merilu okoliških enodružinskih hiš. Posamezne bivalne enote so zelo skromnih površin: stanovanje za eno osebo meri 14m2, za dve 17m2, za štiričlansko družino pa 29m2.

Posebnost objekta je tudi, da je to prvi večstanovanjski objekt v Sloveniji, zgrajen v pasivnem standardu. Stroški obratovanja so zaradi pasivnega standarda minimalni, pa še ti se poplačajo s prodajo elektrike s sončne elektrarne na strehi.

Lokacija: Pipanova pot 28, Ljubljana

Naročnik: Mestna občina Ljubljana

Projekt: 2007

Izvedba: 2012

Fotografije: Miran Kambič

Pipanova-nacrti-vsi EvaevaREFERNCE DANSPipanovaMaterialFasadniPasPipanova_fasadni_pas fasadni_pas_ganki1-5 (1)dans arhitekti bivalne enote ljubljanadans arhitekti bivalne enote ljubljanaDANS arhitekti bivalne enote ljubljana 2012dans arhitekti bivalne enote ljubljanaDANS arhitekti bivalne enote ljubljana 2012DANS arhitekti bivalne enote ljubljana 2012dans arhitekti bivalne enote ljubljana