Srednja šola in telovadnica Slovenj Gradec

Dve stavbi, šola in športna dvorana sta povezani z mostovžem. Na urbanistični ravni je pomembna šolska os, ki se iz šolskega trga ob potoku vzpne na ježo – planoto Štibuh in do Koroške ulice. Na tesni lokaciji smo zasnovali kompaktno šolo s čim manjšo tlorisno površino. Tloris je pravokotnik z učilnicami na obodu in z osrednjim jedrom, ki se v nadstropjih nadaljuje z atrijem. Hodniki so v obliki dvojne črke H, v dveh iztekih sta stranski stopnišči.

Projektna skupina: Rok Bogataj, Miha Dešman, Eva Fišer Berlot, Vlatka Ljubanović, Katarina Pirkmajer Dešman, Teo Kajzer, Mija Mikuž, Sara Slivnik

Lokacija: Slovenj Gradec

Naročnik: Ministrstvo za šolstvo in šport

Natečaj: 2012