pogledNaKmetijo04_Vrtice_Situacija06_Vrtice_Nastanitev_PrereziFasade

Večnamenska dvorana v centru Sonček

Po nesreči zrušen hlev je izhodišče za zasnovo arhitekture nove večnamenske stavbe. Gre za veliko streho na stebrih z inovativno leseno konstrukcijo, pod katero so oblikovani zaprti in odprti prostori za druženje otrok s posebnimi potrebami v počitniškem centru Sonček v okviru kmetije v Vrtičah. Tesarska konstrukcija ne posnema, pač pa na sodoben način interpretira arhetipsko zasnovo predhodnega gospodarskega objekta.

Lokacija: Vrtiče

Naročnik: Center Sonček, Rožanska 2, Ljubljana

Natečaj: 2011

Projekt: 2012

05_Vrtice_Nastanitev_Tloris01_Vrtice_tloris02_Vrtice_prerezFasada03_Vrtice_prerezFasada-precni