pogled iz ceste pogled na vhod pogled na vrtec01_SolaMirnaPec_shema09_SolaMirnaPec_FASADA_VZHOD10_SolaMirnaPec_FASADA_ZAHOD11_SolaMirnaPec_FASADA_JUG12_SolaMirnaPec_FASADA_SEVER13_SolaMirnaPec_FASADICE_JUZNA

Osnovna šola Mirna Peč

Nova šola bo postavljena v vzvalovano naravno okolje gričevnate dolenjske pokrajine, kot znak v prostoru in središčna točka novega ciklusa v urbanem razvoju Mirne Peči. Zasnova objekta ohranja naravni prostor mehkih oblik in pa občutek prostornosti lokacije. V osnovi gre za tri objekte, šolo, vrtec in telovadnico, povezane med sabo. Šola in vrtec sta zasnovana kot dva »metuljčka«, razvita v smeri vzhod – zahod, med katerima je vhodna partija, ki jo predstavlja avla s stopniščem in nadstreškom. Telovadnica je ločen volumen v zaledju šole, delno vkopan in prislonjen ob gozd in breg. Kompleksna geometrija tlorisov in prerezov ustvarja zunanje in notranje prostore, ki imajo svojstven značaj, ki je hkrati sodoben in arhaičen.

Projektna skupina: Rok Bogataj, Miha Dešman, Eva Fišer Berlot, Vlatka Ljubanović, Katarina Pirkmajer Dešman, Samo Radinja, Veronika Ule

Krajinska arhitekturaMojca Balant

Lokacija: Mirna peč

Naročnik: Občina Mirna Peč

Natečaj: 2008

Tretja nagrada

01PlakatSituacija04_SolaMirnaPec_TlorisPritlicja05_SolaMirnaPec_TlorisNadstropja06_SolaMirnaPec_prerez_telovadnica06_SolaMirnaPec_prerez_telovadnica00307_SolaMirnaPec_prerez_atrij_pritlicni07_SolaMirnaPec_prerez_pritlicni-atrij00108_SolaMirnaPec_prerez_atrij_dvoetazni08_SolaMirnaPec_prerez_dvoetazni-atrij002