Povpraševanje

ime ali naziv *

naslov

telefon

email *

opis

Kaj je energetska izkaznica?

Energetska izkaznica stavbe je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe. Energetska izkaznica govori o kvaliteti stavbe, v kateri živite, delate, oziroma katere lastnik ste. Energetska izkaznica pove, kakšna je poraba energije v vaši stavbi (kakšni so stroški obratovanja). Ti podatki so pomembni za lastnika, uporabnika, za tistega, ki namerava nepremičnino prodati ali oddati v najem in za tistega, ki jo namerava kupiti ali najeti.

Kaj lahko storim, da izboljšam energetsko bilanco stavbe?

Energetska izkaznica predlaga smiselne ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe. Strokovnjak z računsko preveritvijo predlaga smernice prenove in ugotovi učinke predlagane sanacije na porabljeno energijo, upoštevaje ekonomski vidik in predvideno življenjsko dobo.

Zakaj energetsko izkaznico izdeluje arhitekt?

Energetska izkaznica obravnava kvaliteto stavbe in stavbnega ovoja, ki določa potrebno toploto in hlad za delovanje stavbe in potrebno energijo za zagotavljanje toplote in hlada v stavbi. Arhitekt celostno obravnava kvaliteto objekta, razume volumen stavbe in tehnično analizira vse detajle stavbnega ovoja kot so fasada, streha, okna, zasteklitve, vhodna vrata, stik objekta s tlemi itd. Arhitekt je v času projektiranja in gradnje odgovorni vodja projekta in ima pregled nad celoto stavbe. Pri izdelavi energetske izkaznice v enaki meri kompleksno obravnava objekt.

Energetska izkaznica je sestavni del PID dokumentacije

Obveščamo kolege projektante, da izdelujemo energetske izkaznice, ker imamo v naši ekipi neodvisno strokovnjakinjo s pridobljeno licenco za izdelavo energetskih izkaznic.

Dans arhitekti

Imamo več kot tridesetletne izkušnje pri projektiranju enostavnih in kompleksnih stavb, novogradenj in adaptacij. Projektirali smo nizko energetske in pasivne stavbe, raznovrstne javne objekte od kompleksne stolpnice do adaptacije šole, prvo večstanovanjsko stavbo v pasivnem standardu v Sloveniji s skoraj nično porabo energije in več nizkoenergijskih enodružinskih hiš. Bogate projektantske izkušnje zagotavljajo realno oceno energetskega stanja vašega objekta in stvarne nabore ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti.

Postopek izdelave energetske izkaznice

Smo pooblaščeno podjetje za izdajo energetskih izkaznic z neodvisnim strokovnjakom s pridobljeno licenco za izdelavo energetskih izkaznic.

  1. Na podlagi vašega povpraševanja (elektronski obrazec na dnu te spletne strani, elektronska pošta ali telefonski klic) vam pošljemo ponudbo po ceniku s komercialnim popustom.
  2. Po prejeti ponudbi izpolnite uradni obrazec »Zahteva za izdelavo energetske izkaznice«: pdf ali doc za naročilo in nam ga podpisanega posredujte na naš naslov.
  3. Po ogledu objekta vam bomo izdelali energetsko izkaznico in vam jo predali v tiskani obliki, hkrati bomo poskrbeli za vpis energetske izkaznice v elektronski obliki v register pri pristojnem ministrstvu.

Cenik izdelave energetske izkaznice

Hiša

Obravnavajo se samostojne hiše, dvojčki, vrstne hiše, dvostanovanjske hiše.
Izdela se računska energetska izkaznica.

do 150 m2 150 EUR
do 220 m2 170 EUR
nad 220 m2 0,8 EUR/m2

 

Stanovanja (z ločenim sistemom ogrevanja)

V večstanovanjskih stavbah, ki jih zaradi ločenih sistemov ogrevanja lahko obravnavamo samostojno se energetska izkaznica lahko izdela za posamezno stanovanje.
Izdela se računska energetska izkaznica.

do 70 m2 110 EUR
do 120 m2 130 EUR
nad 120 m2 0,95 EUR/m2

 

Večstanovanjske stavbe

Večstanovanjske stavbe s skupnim sistemom ogrevanja obravnavamo kot celoto.
Izdela se enotna računska energetska izkaznica za cel objekt.

do 5 stanovanj 0,95 EUR/m2
do 8 stanovanj 0,85 EUR/m2
do 12 stanovanj 0,75 EUR/m2
do 20 stanovanj 0,65 EUR/m2
do 30 stanovanj 0,60 EUR/m2
do 50 stanovanj 0,55 EUR/m2
nad 50 stanovanj 0,50 EUR/m2

 

Javne in poslovne stavbe

Za stavbe, ki so v uporabi več kot eno leto (bolje 3 leta) se lahko izdela merjena energetska izkaznica. Naročnik mora zbrati podatke o porabi za vse dobavljene energente.

do 500 m2 0,95 EUR/m2
do 1000 m2 0,75 EUR/m2
do 3000 m2 0,55 EUR/m2
nad 3000 m2 po dogovoru

 

Kilometrina

0,30 EUR/km

 

Dodatek za nepopolno dokumentacijo

Če je dokumentacija nepopolna je potrebno za potrebe izdelave energetske izkaznice izdelati:

  • meritve stavbe in stavbnega pohištva
  • pregled in popis gradbenih konstrukcij
  • pregled in popis strojnih instalacij

Cene so konkurenčne in se oblikuje na podlagi razpoložljivih podatkov v dogovoru z naročnikom.