DANS ARHITEKTI, SOCA, LJUBLJANA, SLO DANS ARHITEKTI, SOCA, LJUBLJANA, SLO DANS ARHITEKTI, SOCA, LJUBLJANA DANS ARHITEKTI, SOCA, LJUBLJANA DANS ARHITEKTI, SOCA, LJUBLJANA DANS ARHITEKTI, SOCA, LJUBLJANA DANS ARHITEKTI, SOCA, LJUBLJANA DANS ARHITEKTI, SOCA, LJUBLJANA DANS ARHITEKTI, SOCA, LJUBLJANA DANS ARHITEKTI, SOCA, LJUBLJANADANS ARHITEKTI, SOCA, LJUBLJANA, SLO DANS ARHITEKTI, SOCA, LJUBLJANADANS ARHITEKTI, SOCA, LJUBLJANA DSC03139korigirana

Otroški oddelek in delovna rehabilitacija

Kompleks inštituta je med leti 1954 do 1962 zasnoval arhitekt Danilo Kocjan, ki si je zamislil nizke in razpotegnjene objekte po skandinavskem vzoru, postavljene v zelenje. Nova stavba z otroškim oddelkom v pritličju in CPR v nadstropju nadaljuje paviljonsko zasnovo. Na obstoječ kompleks se navezuje preko vmesnega člena z dvigali.  V pravilen pravokotni tloris so vstavljeni kompleksni programski sklopi. Skupni – javni prostori oddelka so organizirani okoli atrija tako, da segajo tudi do obodnih fasad in s tem omogočajo prečne svetlobne preboje, ki oblikujejo dnevne in igralne prostore ter ločijo posamezne sklope med seboj. Velika okna sob in drugih prostorov gledajo v obstoječi park z ohranjenimi velikimi drevesi.

Zaradi dolgotrajnega bivanja otrok in stalnih obiskov smo želeli, da ambienti ne bi imeli bolnišničnega karakterja. To dosežemo z obdelavami sten (vidni beton in mehka stenska obloga), lesenim pohištvom in igrali, živahnimi barvami in raznoliko naravno in umetno svetlobo. Atrij, zunanja dnevna soba, je popolnoma obdelan v lesu. Osnovna fasada je bela iz ravnih vlaknocementnih plošč, z velikimi horizontalnimi okenskimi odprtinami in ritmom vertikalnih rumenih akcentov iz valovitih plošč.

Lokacija: URI Soča, Linhartova 51, Ljubljana

Naročnik: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča

Natečaj2003

Projekt: 2004

Izvedba: 2008

Fotografije: Miran Kambič

Nagrada: V selekciji za nagrado Piranesi 2008

01Situacija 02Soca_TlorisiP 03Soca_TlorisiN 04Soca_VzdolzniPrerez 05Soca_Tlorisi_PrecniPrerezDANS ARHITEKTI, SOCA, LJUBLJANADANS ARHITEKTI, SOCA, LJUBLJANA, SLODANS ARHITEKTI, SOCA, LJUBLJANADANS ARHITEKTI, SOCA, LJUBLJANADSC03199