Paviljon za fizioterapijo

Lokacija: URI Soča, Linhartova 51, 1000 Ljubljana

Naročnik: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča

Projekt: 2017

Izvedba: 2017

Fotografije: Miran Kambič

VEČ

Medgeneracijsko središče Bled

Projektna skupina: Rok Bogataj, Miha Dešman, Eva Fišer Berlot, Vlatka Ljubanović, Katarina Pirkmajer Dešman

Lokacija: Bled

Naročnik: Javno-zasebni

Natečaj: 2017

VEČ

Ureditev atrija vrtca Trnovo

Lokacija: Karunova ulica 16b, Ljubljana

Naročnik: Mestna občina Ljubljana

Projekt: 2013

Izvedba: 2013

Fotografije: Miran Kambič

VEČ

Oskrbovana stanovanja Izola

Projektna skupina: Rok Bogataj, Miha Dešman, Eva Fišer Berlot, Vlatka Ljubanović, Katarina Pirkmajer Dešman, Tina Javornik

Lokacija: Livade, Izola

Naročnik: Javno-zasebni

Natečaj: 2013

VEČ

Dom za stare

Projektna skupina: Rok Bogataj, Miha Dešman, Eva Fišer Berlot, Vlatka Ljubanović, Katarina Pirkmajer Dešman, Tina Javornik

Lokacija: Nussdorf Debant, Avstrija

Naročnik: Zasebni/Private

Natečaj: 2013

VEČ

Materinski dom, enota Vrtca Trnovo

Lokacija: Karunova ulica 16b, Ljubljana

Naročnik: Mestna občina Ljubljana

Projekt: 1992, 2012

Izvedba: 1994, 2012

Fotografije: Miran Kambič, Jane Štravs

Nagrada: V selekciji za nagrado Piranesi 1994 (Materinski dom)

VEČ

Bivalne enote na Pipanovi

Lokacija: Pipanova pot 28, Ljubljana

Naročnik: Mestna občina Ljubljana

Projekt: 2007

Izvedba: 2012

Fotografije: Miran Kambič

VEČ

Večnamenska dvorana v centru Sonček

Lokacija: Vrtiče

Naročnik: Center Sonček, Rožanska 2, Ljubljana

Natečaj: 2011

Projekt: 2012

VEČ

Hiša Hospic

Lokacija: Hradeckega 20, Ljubljana

Naročnik: Mestna občina Ljubljana

Projekt: 2004

Izvedba: 2010

Fotografije: Damjan Švarc, arhiv

Nagrada: Nominacija za Plečnikova odličja 2010

VEČ

Otroški oddelek in delovna rehabilitacija

Lokacija: URI Soča, Linhartova 51, Ljubljana

Naročnik: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča

Natečaj2003

Projekt: 2004

Izvedba: 2008

Fotografije: Miran Kambič

Nagrada: V selekciji za nagrado Piranesi 2008

VEČ

Center za izobraževanje in rehabilitacijo CIRIUS

V sodelovanju z: Vesna in Matej Vozlič (Atelje Vozlič)

Sodelavci: Eva Fišer Berlot, Matej Hoefler, Marjeta Fendre, Klemen Vodnik, Tadej Žaucer

Lokacija: Novi trg 43a, Kamnik

Naročnik: Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za zdravstvo

Natečaj: 1988

Projekt: 1988, 2005

Izvedba: 1990, 2008

Fotografije: Miran Kambič, Matej Vozlič

Nagrada: Priznanje Piranesi 1990

VEČ

Dom starejših občanov Hodoš

Projektna skupina: Rok Bogataj, Miha Dešman, Eva Fišer Berlot, Vlatka Ljubanović, Katarina Pirkmajer Dešman, Samo Radinja, Veronika Ule

Krajinska arhitektura: Mojca Balant, Ina Šuklje Erjavec

Lokacija: Hodoš

Naročnik: Občina Hodoš

Natečaj: 2008

Priznanje

VEČ

Center starejših Trnovo

Projektna skupina: Rok Bogataj, Miha Dešman, Eva Fišer Berlot, Vlatka Ljubanović, Katarina Pirkmajer Dešman, Nevenka Grubješić, Ivana Ljubanović, Vladimir Ristić, Nina Savnik, Ivan Varischetti

Lokacija:: Devinska 1, Ljubljana

Naročnik: zasebni

Natečaj: 2007

Druga nagrada

VEČ